Vergelijkende kostenmaatstaf

Hieronder vindt u het overzicht inzake de te verwachten kosten bij Wierda Vermogensbeheer over een periode van 12 maanden. In de berekeningen wordt uitgegaan van een beleggingsportefeuille met een gemiddelde omvang van € 300.000. In de berekeningen zijn tevens de kosten van inrichting (eenmalig) meegenomen. De genoemde bedragen zijn een inschatting gebaseerd op een aantal aannames. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Op verzoek kunnen onderstaande bedragen nader worden gespecificeerd.

vergelijkende kostenmaatstaf wierda