Orderuitvoeringsbeleid

Wierda Vermogensbeheer spant zich om cliënten zo goed mogelijk te bedienen. Daarbij volgt de onderneming haar orderuitvoeringsbeleid. In dit orderuitvoeringsbeleid staat beschreven hoe Wierda Vermogensbeheer het best mogelijke resultaat zal proberen te bereiken wanneer orders voor haar cliënten ter uitvoering bij derden worden geplaatst of aan derden worden doorgeven. Conform de in de beheerovereenkomst vastgelegde afspraken gaan cliënten akkoord met het orderuitvoeringsbeleid. Wierda Vermogensbeheer acht voor een optimale uitvoering van orders onder andere de volgende criteria van belang: prijs, kosten, snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten.

Wierda Vermogensbeheer heeft de depotbank(en) uitgekozen als orderuitvoerende partij(en). Depotbanken hebben een zelfstandige wettelijke verplichting om alle redelijke maatregelen te nemen om het best mogelijke resultaat voor hun cliënten te behalen. De depotbanken beschikken over een orderuitvoeringsbeleid waaraan Wierda Vermogensbeheer zich conformeert. Minimaal jaarlijks evalueert Wierda Vermogensbeheer de effectiviteit van het orderuitvoeringsbeleid van de depotbank(en), of zoveel eerder indien zich een wezenlijke verandering voordoet in het orderuitvoeringsbeleid van de depotbank(en). Tevens evalueert Wierda Vermogensbeheer jaarlijks of de keuze voor de depotbank(en) nog steeds leidt tot het best mogelijke resultaat voor de klanten van Wierda Vermogensbeheer.