Compliance, Risk en Governance

Wierda Vermogensbeheer hecht aan prudente governance en is solvabel en financieel gezond. Wij beschikken over de benodigde vermogensbeheervergunning om onze dienstverlening aan te bieden. Wierda Vermogensbeheer staat onder toezicht van AFM en DNB en is aangesloten bij het Kifid en staat geregistreerd bij het DSI.

Het uitoefenen van ons vak betreft niet alleen het halen van positieve beleggingsrendementen. Het betekent ook het beheersen van risico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving. Om dat te bereiken heeft Wierda Vermogensbeheer diverse maatregelen getroffen. Zo maken wij gebruik van een externe specialist die ons minimaal 4 keer per jaar van advies voorziet om zo goed mogelijk aan de regels te voldoen.

Om de mogelijke risico’s van de bedrijfsvoering van Wierda Vermogensbeheer te beheersen, voert de directie periodiek een risico-inventarisatie uit en analyseert zij of deze risico’s afdoende worden beheerst en of aanvullende maatregelen ter beperking nodig zijn. Aan de hand van deze analyse wordt er bepaald hoeveel kapitaal (en in welke vorm) er door de onderneming wordt aangehouden. De belangrijkste materiële, operationele risico’s voor Wierda Vermogensbeheer zijn omissies bij het doorvoeren van effectentransacties voor cliënten en het niet voldoen aan wet- en regelgeving, waardoor Wierda Vermogensbeheer met sancties zou kunnen worden geconfronteerd. In de bedrijfsvoering zijn diverse controles ingevoerd die deze risico’s moeten voorkomen.