Beleid tot voorkoming belangenconflicten

Wierda Vermogensbeheer heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Dit beloningsbeleid voldoet aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt en geldt voor de statutaire directie en medewerkers van Wierda Vermogensbeheer. De Wft verplicht op onze website te rapporteren over het aantal personen dat gedurende een boekjaar een totale beloning (vast + variabel) van € 1 miljoen of meer ontvangt: 2022. In het jaar 2022 waren dit 0 (nul) personen. Wierda Vermogensbeheer kan haar medewerkers variabel belonen. Deze maximale vergoeding bedraagt niet meer dan wettelijk is toegestaan.